Wskazania

Treningi dla zdrowych

Ćwiczymy w celu usprawnienia czynności psychomotorycznych,  zapamiętywania, koncentracji uwagi, mechanizmów postrzegania i kojarzenia, zwiększenia kreatywności, motywacji do działania, polepszenia samooceny, nauki opanowania nadmiernych emocji.
Najczęstsze wskazania:
 • przed egzaminami
 • trudności w nauce
 • artyści, twórcy w celu zwiększenia kreatywności
 • sportowcy przed zawodami
 • kadra menadżerska
 • zmniejszenie tremy przed wystąpieniami publicznymi

  

Wskazania kliniczne

Leczenie lub/i rehabilitacja róznych schorzeń i zaburzeń dotyczących przede wszystkim układu nerwowego.

Oto najczęstsze wskazania:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • ADD i ADHD
 • autyzm, zespół Aspergera
 • padaczka
 • tiki, zespół Tourette'a
 • opóźnienie rozwoju dziecka, upośledzenie umysłowe
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia)
 • moczenie nocne
 • zaburzenia rozwoju mowy i jąkanie, afazja
 • zaburzenia snu, bezdechy nocne
 • zaburzenia planowania swoich poczynań
 • zaburzenia pamięci
 • zachowania kompulsywno-obsesyjne (natręctwa)
 • uzależnienia
 • anoreksja, bulimia
 • depresja, chroba afektywna dwubiegunowa
 • depresje popsychotyczne
 • ataki paniki, stany lękowe, niepokój psychoruchowy
 • zespół stresu pourazowego
 • zespół przewlekłego zmęczenia
 • rehabilitacja po udarach mózgu, wylewach, urazach, operacjach neurochirurgicznych
 • stwardnienie rozsiane - rehabilitacja
 • migrena
 • napięciowe bóle głowy
 • bóle przewlekłe
 • zaburzenia autoimmunologiczne i alergie

Dzieci Dorośli
i
młodzież

KPS.PL
© Neuroterapia Gabinet EEG-Biofeedback