EEG-Biofeedback u młodzieży 

i dorosłych


Zaburzenia lękowe, napady paniki

 Treningi odprężające i treningi kontroli stresu są najbardziej znanymi obszarami zastosowania EEG Biofeedback.
Zazwyczaj różnego rodzaju zaburzenia lękowe występują w formie ekstremalnych reakcji takich jak: fobie, ataki paniki, poważne napięcia nerwowe, trema oraz inne niepokoje związane z wystąpieniami publicznymi. Niepokoje te są zazwyczaj objawem, że mózg ma trudności z funkcjami autoregulacji. W tym wypadku trening EEG-biofeedback umożliwia poprawę funkcji autoregulacji mózgu. Ta wyuczona umiejętność jest następnie wykorzystywana podświadomie do utrzymywania bardziej zrelaksowanego stanu umysłu, na wyższym poziomie wydajności, pomagając również przezwyciężać lęki i napady paniki.


Bóle napięciowe głowy
 i migreny

 Trening EEG Biofeedback okazał się bardzo skuteczny w eliminowaniu bólów głowy i migren.
Trening ma na celu poprawę samoregulacji mózgu, czego efektem jest podwyższenie progu napadów bólu.
 Ponad 80% osób, które kończą trening wykazuje ustąpienie zespołu bólu głowy.

Najczęstsze wskazania:
 • zaburzenia lękowe, napady paniki
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia koncentracji, problemy z uczeniem się
 • uzależnienia 
 • padaczka
 • trudności w nauce
 • zaburzenia snu
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zespół stresu pourazowego
 • przewlekłe bóle
 • udar i mikrouszkodzenia mózgu
 • zespół Tourette'a, tiki
 • choroby autoimmunologiczne
Polecamy treningi osobom zdrowym dla:
 • zwiększenia kreatywności
 • poprawy sprawności intelektuannej
 • poprawy koncentracji, szybkości reakcji, pamięci

Depresja

 Normalizując mechanizm pobudzania mózgu trening EEG Biofeedback poprawia procesy przy pomocy których mózg steruje aktywnością człowieka.
Trening jest skuteczny niezależnie od przyczyny powstania depresji. Zwiększa aktywność, poprawia nastrój, obniża poziom lęku, normalizuje cykl snu i czuwania.
W miarę postępu procedury treningowej, może okazać się możliwe obniżenie dawki leków przeciwdepresyjnych lub wycofanie się
z farmakoterapii.

Padaczka

 Padaczka była pierwszym obszarem zastosowania treningu EEG-biofeedback, co powoduje, że świadectwa kliniczne są w tym zakresie bardzo obszerne.
EEG-bfb stosuje się w różnych typach padaczki, jako czynnik sprzyjający zmniejszeniu dawek leków przeciwpadaczkowych, co za tym idzie zmniejszeniu działania uboczego leków i polepszenie funkcjonowania pacjenta.
 
Zaburzenia snu

 Zaburzenia te związane są typowo z trudnościami ze snem i mogą obejmować także: moczenie nocne, lunatyzm, mówienie przez sen, koszmary senne oraz niepokoje związane z zapadaniem w sen.
Trening EEG Biofeedback okazał się skuteczny w leczeniu tych zaburzeń, ponieważ normalizuje on samoregulację rozbudzenia fizjologicznego mózgu. Pierwszym efektem treningu EEG w tym wypadku jest poprawa jakości snu.

Choroby autoimmunologiczne

Istnieje poważne empiryczne świadectwo skuteczności treningu EEG Biofeedback w leczeniu chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu autoimmunologicznego. W przypadku chorób takich jak:  reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty zaobserwowano korzystne objawy przejawiające się we wzmożonej energii, lepszym śnie, skoncentrowanej uwadze, mniejszej zmienności nastroju, normalizacji progu bólu oraz w ogólnie poprawionym samopoczuciu.

Udar i mikrouszkodzenia mózgu

Udar ma wpływ na wiele różnych funkcji mózgu. Trening EEG Biofeedback może być pomocny w odzyskiwaniu sprawności po utracie konkretnej funkcji mózgu, a także w leczeniu wtórnych objawów takich jak: złe samopoczucie, zły sen, irytacja, depresje, lęki itp. 
Kliniczne świadectwa skuteczności EEG Biofeedback w leczeniu mikrouszkodzeń mózgu pokazały również, że trening jest pomocny w redukowaniu objawów takich jak: brak energii, bóle głowy i bóle przewlekłe, zawroty głowy, upośledzenie pamięci, trudności z koncentracją, stany lękowe, depresje, gwałtowne zmiany nastroju, zaburzenia snu i problemy percepcji wzrokowej. Świadectwa kliniczne pokazują, że trening EEG Biofeedback umożliwia dalsze odzyskiwanie sprawności, nawet w przypadkach, gdy inne metody terapeutyczne zawodzą.

Uzależniena

 Alkohol i narkotyki to substancje psychoaktywne. Działają w mózgu i powodują zmiany w neurologicznym funkcjonowaniu.
Dzięki treningom EEG-bfb możliwe jest nauczenie się kontrolowania własnego mózgu, bez narkotyków i alkoholu.  Neurofeedback uczy mózg regulowania własnego poziomu aktywności aby stać się bardziej lub mniej pobudzonym, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Niektóre uzależnienia, jak alkoholizm często związane są z nadmierną aktywacją. W tych przypadkach pomocne będzie uczenie mózgu zdolności do wyciszania się. W innych przypadkach, na przykład osobach  które nadużywają amfetaminy lub kokainy, mózg odczuwa zbyt małe pobudzenie i musi nauczyć się je zwiększać.

Liczba sesji EEG-Biofeedback:

Liczba sesji uzależniona jest od rodzaju i nasilenia problemu, z jakim pacjent przychodzi. Najszybciej regulują się zaburzenia snu, czasami wystarcza 5-7 sesji. 

Najczęściej przewiduje się: 

 • dla poprawy funkcji poznawczych (osoby zdrowe) ok. 20 sesji
 •  ADD, ADHD 40-60 sesji 
 • autyzmu 60-100 sesji 
 • lekkich dysfunkcji mózgowych (np. dysleksji) 40-80 sesji
 •  poważnych uszkodzeń mózgu, z ograniczeniem lub zanikiem funkcji 80-300 sesji.

Treningi przeprowadza się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Optymalnie to 2-3 sesje tygodniowo lub codziennie. Jeżeli pacjent ćwiczy częściej niż raz na dobę, między treningami powinna być przerwa na sen.


PEŁNA LISTA WSKAZAŃ - KLIKNIJ TUTAJ

© Neuroterapia Gabinet EEG-Biofeedback