Co to jest biofeedback?

   

Biofeedback jest metodą treningu opartego na mechanizmie biologicznych sprzężeń zwrotnych. Ćwiczący otrzymuje informację zwrotną o parametrach fizjologicznych swojego organizmu i uczy się je samemu modyfikować.

Treningi biofeedback stosowane są u dzieci i dorosłych w leczeniu różnych schorzeń, w rehabilitacji, a także u osób zdrowych celem zwiększenia sprawności psychofizycznej i kreatywności.

Biofeedback to również doskonałe narzędzie relaksacji i uzupełnienie psychoterapii, a u sportowców - przygotowanie przed zawodami.

Istnieje wiele rodzajów biofeedbacku, w zależności od tego jakie czynności fizjologiczne chcemy kształtować. Najczęstsze rodzaje biofeedbacku, to:

    • EEG-biofeedback

    • GSR-biofeedback (reakcja skórno-galwaniczna)

    • EMG-biofeedback (czynność elektryczna mięśni)

    • Biofeedback oddechowy

    • Biofeedback tętna

    • RSA-biofeedback (sprzężone monitorowanie oddechu i tętna)

    • Biofeedback temperaturowy

    • HEG-biofeedback (przepływ mózgowy)

    • SCP-biofeedback (wolne potencjały korowe)

biofeedback

EEG-biofeedback

W metodzie tej wykorzystuje się do monitorowania i trenowania czynność bioelektryczną mózgu. Fale mózgowe odbierane są przez czujniki rozmieszczone na powierzchni głowy trenującego, następnie analizowane cyfrowo i zapisywane. Informację zwrotną otrzymuje ćwiczący ciągle i natychmiastowo w formie wzrokowej (gra wideo) i słuchowej (głośniki lub słuchawki). Dzięki temu trenujący na bieżąco widzi efektywność swojego ćwiczenia i uczy się samemu panować nad czynnością kory mózgowej.

Za osiągnięcie trwałych efektów ćwiczenia odpowiedzialne jest zjawisko neuroplastyczności. Przy systematycznym ćwiczeniu w ślad za zmianami elektrycznymi pojawiają się zmiany strukturalne - powstają nowe połączenia międzyneuronalne, dzięki czemu możemy się cieszyć efektami ćwiczenia przez wiele lat po zaprzestaniu treningów.


© Neuroterapia Gabinet EEG-Biofeedback